Giới thiệu của

ABOUT LOGIC ART

Chính sách chất lượng

Lưu Á luôn phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi đã đạt được chứng nhận ISO9001:2008 và đây cũng là triết lý kinh doanh về chất lượng sản phẩm. Đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng "sự chuyên nghiệp", thông qua hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt với "chất lượng", không ngừng cải tiến sản phẩm, cung cấp cho khách hàng "dịch vụ" hoàn thiện, nâng cao hiệu quả sản phẩm, cuối cùng phát triển các sản phẩm tinh xảo với quan niệm "sáng tạo", luôn dẫn đầu trong thị trường khu vực.