Dịch vụ

SERVICE

Quy hoạch toàn xưởng

Đội ngũ quản lý thương hiệu của Lưu Á đã giúp rất nhiều công ty lớn quy hoạch mở xưởng mới cả trong và ngoài nước. Từ khảo sát thực trạng nhà xưởng, đàm phán nhu cầu kinh doanh của khách hàng, phác thảo kế hoạch, bàn luận sửa đổi, lên lịch trình thi công và sử dụng nguồn lực, định giá, kí hợp đồng, chính thức khởi công cho đến khi nghiệm thu kết quả. Đội ngũ kinh doanh hơn 10 năm kinh nghiệm đã nhận được rất nhiều lời khen từ các doanh nghiệp trong nghề với kế hoạch "Quy hoạch toàn xưởng". Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, quản lý một cách thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư