Dịch vụ

SERVICE

Phương án giải quyết tổng thể

Từ trước đến nay đội ngũ quản lý thương hiệu Lưu Á luôn nhấn mạnh "sự tùy chỉnh", ngoài thay đổi sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất miễn phí, dịch vụ hậu mãi và đào tạo giáo dục cho nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, đưa ra phương án đề xuất dựa trên hiện trạng mua thiết bị và sản xuất của các xưởng. Dịch vụ này của Lưu Á giúp cho khách hàng có thể phát huy tối đa hiệu quả sản xuất, đồng thời cũng chú trọng đến thị nhu cầu tiết kiệm năng lượng của thị trường.